Thủ tục thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã".

Như vậy muốn thành lập hợp tác xã phải có ít nhất 07 thành viên tự nguyện tham gia hợp tác xã. 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã như sau:


1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã

2. Điều lệ;

3. Phương án sản xuất, kinh doanh;

4. Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

5. Nghị quyết hội nghị thành lập.

  Trước khi hoạt động, hợp tác xã  đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.
  Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do".

Chúng tôi nhận ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ TRỌN GÓI TẠI HÀ NỘI.

DỊCH VỤ CHO XE VÀO HỢP TÁC XÃ LÀM PHÙ HIỆU CHẠY UBER, GRAP, XE TẢI 
CHỈ TỪ 1 TRIỆU VNĐ/1 năm đầu, 1.6 TRIỆU/ 2 năm đầu  VÀ 3.5 TRIỆU / 7 năm.

Xem chi tiết tại: Dịch vụ cho xe vào hợp tác xã 

 Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2012 Luật trang bình- doanh nghiệp, vận tải All Right Reserved
Back To Top