Recent Post

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cửa hàng ăn uống.
Theo thông tư 47/2014/TT-BYT thì khi cơ sở kinh doanh cửa hàng ăn uống cần phải có Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ( Giấy chứng nhận  đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm).
Copyright © 2012 Luật trang bình- doanh nghiệp, vận tải All Right Reserved
Back To Top